وصـلـه  می زنـنـد ،

                 سـكـوت  را
                                         بـر دهـان  شــب .
و
                برهـنـه  می كـنـنـد


                                        مـار گـزيـده ها  را .
آنـــسـوتـــــــــر ،

               ريـسـمانـهای  سـيـاه  و سـفـيـد

                                                       ....
...


راســتــی ،

               نـــــخ  نـــــدارد


                                        ســــــوزن  .


 

+ تاريخ چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 0:17 به قلم موسوی |

شــهــر،

                       مـرثـيـه  می خـوا نـد

                                            ا ز ا زد هـا م هـــوس       .

چـو نا ن د ا روغـه ا ی ا يـستا د ه با د

                      ا ز هــرا س

                                            زا يـش چـشــمـكـهـا .

و مــن ،

                      تــو لــد  مــی كــا ر م

                                          د ر نــخــلـسـتـا ن د سـتـهـا يـت .

+ تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 14:42 به قلم موسوی |

سلام

کاردلم به جان رسد

کاردبه استخوان رسد

ناله کنم بگویید

دم نزن وبیان نکن

یادت بخیرشادیهای کوچک وبزرگ یادت بخیر مردم خوب ابادان مردم کوچه ومردم خیالهایم .

آخ که چه ساده ازتان گذشتم خیلی ساده...

مردم یزدانگارازاین سرزمین نیستد اسمانی هم نیستند زمینی هم ...

نه بشرهایی ازنسل قرنهاپیش شایدمردم ازهزاره اول ....

اومدم فقط بنویسم هیچوقت ارزونکنید بیاییدیزد....

چراکه زنده زنده دراتش افکارشون خواهید سوخت...

دیوارانسان بودن وتکیهگاه بودنشان شنی است پوچ  ست وبی معنا....

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سلام دوستان همراه من چندمدت پیش کامنتی ازدوست وبرادر بزرگواری

برام گذاشته شدکه به جرات میتونم بگویم کامنش وحرفهایش تکانم داد

ومراساعتهابه فکرفروبرد دراینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم امیدوارم همیشه سالم و

مادرکنارشان همچنان ازنصیحتهای برادرانه شان نهایت بهره مندی راببریم

واین کامنتشان:

سلام خانم موسوی-سال نو بر شما مبارک . انشاالله سال پر از سلامتی و شادی برای شما و خانواده محترم باشد.
خواهرم احساس میکنم از سکونت در یزد لذت نمی برید.خواهرم بدانید که یزد یکی از شهر های قدیمی و دارای شناسنامه تاریخی و سخت کوشی مردمان کویر است.یادم هست زمانیکه آبادان بودید هم بی تاب شهرتان رامهرمز بودین خواهرم همانطور که الان خاطرات ابادان را ورق می زنید و دلتنگیهایتان را مرور می کنید روزی نیز یزد به تاریخ خاطراتتان خواهد پیوست و اموخته های دوران سکونت در بزرگترین شهر خشتی جهان برایت شیرین تر از عسل خواهد شد.صبر داشته باشید و سعی کنید حوزه فعالیت هنری خود را نیز در یزد بگسترانید و سفیر هنری دیارمان باشید. در ساختمانهای دارای پنج دری و هشت دری سیاحتی کنید و لذت ببرید از سبک سنتی و صمیمی خانه های قدیمی ،از قناتها و بادگیرها بخوبی درس سختکوشی و صبوری بگیرید انشآلله خود و خانواده گرامیتان همیشه شادو موفق باشید.

+ تاريخ سه شنبه سیزدهم اسفند 1392ساعت 16:5 به قلم موسوی |

                                

 كـلاغ  پــــــــــــــر

 

                     تـــــــــا  ….

 

و  تـمـام  قـــصــه  هــمـيــن  بـــــود  .

 

كـــلاغ  در  راه

 

وخــــانـــه اش  را

                           ....  

+ تاريخ پنجشنبه سوم بهمن 1392ساعت 21:26 به قلم موسوی |

غــروب ،

 كـه  نـشـسـت

 خـورشـيـد

                            پـشـت  پـنـجـره  .

مـی ا يـسـتـم ،

 بـه  نـظـا ره

                          طـلـوع  چـشـمـا نـت .

 

+ تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392ساعت 22:8 به قلم موسوی |

سلام این روزها بدجور اوضاع روحیم بهم ریخته است.بایدفراموش کنم باید
بگذرم بایددل بکنم
از7سال نفس کشیدن وزندگی کردن درمیان کسانی که شایدازپوست وگوشتم
 نبودند
اما ازروحم نیز جدانبودند.دوستانم ،دوستان شاعر و بزرگوارانی که لحظه ای رهایم نکردند
که مبادا لحظه ای فکرکنم غریبه ام در این شهر و... بایدخداحافظی کنم
از انجمن شعر آبادان ،
از بچه ها، ازشهر، ازهمه آنهایی که 7سال اززندگی م ا رقم زدند...

واین روزهااین ترانه رهایم نمی کند.

بخوام ازخودت بروم

من بایادت چه کنم

توروازیادببرم

باخاطراتت چه کنم

حتی ازیادببرم تووخاطراتتو
بگومن بااین دل خونه خرابم چه کنم.

آری ،از آبادان داغ و سوزان،مردمش، دوستان شاعرم ،
دوستان غیرشاعرم باچشمانی پر از اشک
 
ودلی پرخون خداحافظی می کنم. وصمیمانه تشکرمیکنم
 
از مسئول انجمن شعر آبادان،
 
آقای حاج ناصرندیمی به پاس تمام خوبی ها ومهربانی هایش.

از آقای احمددریس،آقای جعفری،از برادر همیشه خوبم
 
محمدایمانی،منتصردرویشی
 
 و خانم صدیقه ثامریان ،خانم مفاخری و همه آنهایی که صادقانه کنارم بودند.
 
وسلام به یزد،و مردم مهربانش، که امیدوارم کنارشان آرام بگیرم.

به امید روزهای خوب پیش رو...
+ تاريخ دوشنبه هجدهم شهریور 1392ساعت 14:8 به قلم موسوی |

آتـــــــش ،

و مــــيــــد ا نـــی  كـــــــه

         عـــــــروســــكـا ن  مــی رقـــصــنــــد

                                د ر هــمـهــمـه هـا ی  ســرخـمـا ن .

چـــشــمـا نـمــا ن  را

بـــا  كـــد ا مــيـــن  صـــاعــــقــــه

            فــــــــــــرو نـــشــــا نـــد نــــد

                                       جــــــــــا رچــــيـــا ن لال .

آ نـــــســــــوتــــــــر ،

                    شــــا يـــــــــد

                                     بــــــــــــا ران....

+ تاريخ شنبه دوم شهریور 1392ساعت 23:13 به قلم موسوی |

   

آنــجــا  كـــه  مـــــــــــرا  ،

ســـلا خــی  كــرد ه ا نــد

                                          پــا ره  ســنـگــهــا  .

نــمــك  می زنـنــــد  ،

زخـــم هـــا ی  تــنــم  را

                                        هـــمــه  فــــرد ا هـا ی  نـيـا مــد ه  .

شـــــا يــــــــــد ،

                   گـــــنـــد يـــــد

                                         بــــا لــــهـــا ی پــروا زم .

 

+ تاريخ دوشنبه بیست و چهارم تیر 1392ساعت 20:3 به قلم موسوی |

با استعانت از درگاه حق تعالی و امید به همیاری و مشارکت شما بزرگواران،دومین دوره جشنواره مجازی کتابخوانی در دو گروه “آزاد” و “نوجوانان” از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲آغاز گردیده و تا مورخه ۱۵/۶/۱۳۹۲ ادامه خواهد داشت.برگزاری اولین دوره این جشنواره واستقبال مخاطبین ما را بر آن داشت تا دومین دوره از این نوع مسابقات را برگزار نمائیم.

امید داریم تا با کمک شما عزیزان که دست تمامی شما بزگواران را به عنوان ” همکار افتخاری” این جشنواره می فشاریم،مرحله دوم این برنامه باشکوه تر و کم خطاتر از دوره اول برگزارشود.به “راهنمای شرکت در مسابقه“،”داوران“،”وظایف همکاران افتخاری”،”فرم سوالات و پاسخنامه“،”زمانبندی“،”میزان هدایای برندگان” ،”حامیان” و “برگزارکنندگان” این جشنواره ذیل هر بخش توضیح داده شده است.امید داریم تا با مطالعه دقیق توضیحات ارائه شده،به بخش اعظمی از سوالات احتمالی شما پاسخ داده شود.

+ تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1392ساعت 11:0 به قلم موسوی |

باسلام ازدوستان درچندروزاینده ازوبلاگتان

دیدن خواهم نمودتاخیرم راببخشید

+ تاريخ شنبه پانزدهم تیر 1392ساعت 11:0 به قلم موسوی |

 

دانــــه هــــايـــــی

 

كـــــــــه

                   تــــشــيــيـع   مـی شـــونـــــــد.

 

در ،

 

خــواب  كــــدام  مــــورچــــــه

 

ســــــــــــــبــــــــز

 

                    خــــــواهـــــنـــــــــد  شــــــــــــد  .

                                                   
+ تاريخ جمعه بیستم اردیبهشت 1392ساعت 1:36 به قلم موسوی |

 

در گـيــــــرو دار وحــشــت

 

                               ســكـــوت .

تــــا  كــــجـــا،

 

قــــــــــد  مـی كــــشـــــد

 

                             ســـرابـــی  كـــه  ســهـــم  مـــاســــت .

+ تاريخ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392ساعت 11:5 به قلم موسوی |

ما تماشاچیانی هستیم،

كه پشت درهای بسته مانده ایم!

دیر آمدیم!

خیلی دیر..

پس به ناچار

حدس میزنیم،

شرط میبندیم،

شك میكنیم..

و آن سوتر

در صحنه,

بازی به گونه یی دیگردر جریان است
 
                                           _حسین پناهی_
 

 
+ تاريخ دوشنبه نوزدهم فروردین 1392ساعت 14:7 به قلم موسوی |

سلام شعرزیرگزیده ای ازآثاردوست خوب وشاعری گرانقدر جناب آقای

رسول امیری ازشهرستان داراب که خواندن بقیه آثارش درآدرس وبلاگ

زیرمشاهده نمایید ...سپاسگزارم

http://rasoulamiri.blogfa.com/

از بغض مدار بسته ي دوربين ها؟

و بي تابي عكس هايي كه نگرفته ايم

من هستم و يك مشت شبه جمله دست وپا شكسته

و آستين پاره اي كه با آن مي توانم اشك هايت را پاك كنم

اصلا معلوم نيست كه من آرزوي بر باد رفته ي كي ام

و تو در كدام آرزو به باد رفته اي؟

پريچه گرمسيري!

خودكار مرا ببخش !

هوش و حواس درست و حسابي ندارد

+ تاريخ شنبه هفدهم فروردین 1392ساعت 14:30 به قلم موسوی |

سلام

باعرض تبریک سالی جدیدوپرازشادی برای تک تک عزیزان.

ایام تعطیل مثل تمام سالهای گذشته کوله بار بسته وبه خیلی جاهای

 خوزستان سرزدیم اماچیزی که باعث شداین مطلب رابنویسم پنچ روز

درمیان خانواده ای بودیم ازدیارپرمهرومحبت وخونگرم مسجدسلیمان.

دوستانی که پنچ روزبهترین سالهای عمرمودرکنارشان رقم زدیم.دراینجا

خالصانه درمقابل دریای محبتشان سرتنظیم فرومی آوریم وصمیمانه

ازتک تکشان تشکرمی نماییم. تشکرمی کنیم ازخانواده پرمهرومحبت 

شاعرونویسنده آقای غلامرضا رضایی اصل وخواهربزرگوارشان که

خالصانه وفروتنانه ازجان مایه گذاشتن وهمسرشان آقای حاتمی

ودوست وخواهربزرگواروعزیزترازجانم سمیه رضایی اصل ودوست و

شاعرآقای سیدهابیل موسوی که باوجودمشغله ی زیاددراماکن تاریخی

مسجدسلیمان همراهیمان نمودند.تشکرمی کنیم بابت شبهایی که تا

صبح درخوشحالیمان شریک بودند.انشاا...باشیم که بتوان جبران نماییم

+ تاريخ سه شنبه سیزدهم فروردین 1392ساعت 12:45 به قلم موسوی |

 د يـــــروز،

 بــــه  خــا نـه ی  بـخـت  عـروسـك  مـی بـرد ی

                            د ر هـلـهـلـه ی  زنـا ن   كـوچ نـشـيـن .

ديـگـر كـسـی

    گـل  و پـوچ

                            بــــا زی  نــكـــرد .

بــا نــو،

 ا شــكـهـا يـت  كــا ل  بــودند  و

                        د سـتـهـا ی  د لـت  كـوتــا ه .

امــــــروز،

 بــا  پـــا هـا يـی  كــوتـــا ه

     و

   د سـتــهــا يـــی  ا ز پـــا  د را زتـــــر .

 فـــــــرد ا ....

...................................................................................

نقدآقای دکترجمال نصاری:

1-نقطه آغاز قوی و استفاده از زمان متوالی و به جا

 2-کلمه عروسک اگر حرف "ک" مصغر باشد فاجعه ی پنهان شعر به خوبی اتفاق می افتد

3-پرداخت بیشتر در زمان حال تا مخاطب بتواند آینده را بهتر پیش بینی کند

 ((جا دارد از همین جا دوباره و چند باره از آقای دکتر نصاری تشکر کنیم))

+ تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 1:23 به قلم موسوی |

((بقول دوستی عزیز :محسن یگانه٬بدجور اینروزها دلگشایی میکند

شایدم عقده گشایی. با آلبوم جدیدش))

قسم خورده بودم

اگه ازتوجداشدم

دیگه حتی یک لحظه توی فکرت نباشم

ولی دیدم نمیشه 

                   نمیشه

                           نمیشه

نه دیروز

         نه امروز

                 نه فردا

همیشه

         نمیشه

                   نمیشه

+ تاريخ جمعه ششم بهمن 1391ساعت 23:23 به قلم موسوی |

سلام٬

آمدم فقط بروزکنم وبگویم داشتم تمام میکردم .

آره داشت تمام میشدهمه ی همه من.

آری دارم می آیم بسویت شهرم٬شهرمن .

لذت داردچمدان ببندی لباس بپوشی ودرهارا٬

قفل بزنی وراهی شهری شوی و به دیدن کسانی

 بروی که جزءوکل وجودتند....

 آه شهرمن شهرلحظه ب لحظه گذشته ام.

اماده باش جاروکن آبپاشی کن همه غم واندوه

وجودم را.

بپاخیرکه محتاج نگاه گرم ومهربانتم.

وتوای ارشادپارچه برداروجلاده آرزو و هدفهایم را....

+ تاريخ جمعه بیست و نهم دی 1391ساعت 11:50 به قلم موسوی |

این روزهابدم حالم بده،دردهام بده،سرگردونی هام نیز.

خیلی چیزهای اطرافم حالموبدمیکنه.خودم وتنم وروحم همه باهم

 دست به یکی کردیم ودردمیکشیم بیمارهم شدیم.

ازهمه بدتر،ازمابهترون پشت میز میگن هیچتون نیست .بامسکن و

قرص خواب آوروکمی توی خیابونهاقدم زدن خوب میشید.

امااین رشته سردرازدارد.آخه کی باورمیکنه....

وکی باورمیکنه دلتنگی این بلاهارابروزآدم میاره

دلتنگی برای اونهایی که جزءوکل زندگیمند.

اینروزها تمام قدم برداشتنهایم شده سمت بیمارستان ودکترو...برام دعاکنید.

 فقط دعا

خیلی خستم

خیلی...

+ تاريخ سه شنبه نوزدهم دی 1391ساعت 18:1 به قلم موسوی |

سرکارخانم عصمت موسوی

با توجه به اینکه شما در میان 212 نفر از راه یافتگان به مرحله نهایی جشنواره کتابخوانی مجازی قرار گرفته اید،بدین وسیله از شما و خانواده محترم درخواست میگردد تا در جشن اختتامیه این برنامه که درتاریخ 5/11/1391 از ساعت 14 الی 18 در فرهنگسرای اندیشه برگزارمیگرددشرکت فرمائید.به استحضار می رساند اسامی 54 نفر از برندگان جوایز نقدی در روز برگزاری جشن اعلام خواهد شد.

آدرس: خیابن شریعتی- نرسیده به پل سید خندان-بوستان اندیشه- سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه

آدرس از طریق مترو:متروی مصلی- سید خندان- بوستان اندیشه- آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه

 

2012/10/26 عصمت موسوی <moosavi_ava@yahoo.com>

از:  عصمت موسوی <moosavi_ava@yahoo.com>
موضوع: پاسخ گویی

آدرس وبلاگ:
http://sepanjj.blogfa.com/
آدرس ایمیل:
moosavi_ava@yahoo.com
نام کتاب:
من چراغهاراخاموش میکنم  -جان شیفته- اناکارنینا-جای خالی سلوج-
پاسخ سوال اول:
نمی دانم

پاسخ سوال دوم :
خانواده ومحکم بودن خانواده یاسستی خانواده بستگی به طرز فکرافرادوهمبستگی فکری عقیده ای ویادرک وتشخیص احساسات همدیگرداردو....

پاسخ سوال سوم :
زن هایی هستندازهرنوع قشر
پاسخ سوال چهارم :
حضورذهن ندارم دردسترسم نیستند


--
این ایمیل از طریق فرم تماس در  جشنواره بزرگ کتابخوانی مجازی http://www.attarlibrary.ir/main ارسال شد

 

+ تاريخ دوشنبه هجدهم دی 1391ساعت 12:34 به قلم موسوی |